საქართველოს

მწვანე მთვარეს საზოგადოება

საერთაშორისო წევრები

საქართველოს მწვანე მთვარეს საზოგადოებამ 2015 წელს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრაცია გაიარა და ოფიციალური საქმიანობა დაიწყო. 2016 წელს არჩეულ იქნა საერთაშორისო მწვანე მთვარეს ფედერაციის წევრად. 2018 წლიდან კი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხთა განყოფილების (UNDESA)  წევრი, 2019 წლიდან ვიანას არასამთავრობოს ნარკოტიკებთან ბრძოლის კომიტეტის წევრი (VNGOC) და ასევე გაეროს ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის  (ECOSOC) წევრია.

მოგვწერეთ

საქართველოს

მწვანე მთვარეს საზოგადოება

საერთაშორისო წევრები

საქართველოს მწვანე მთვარეს საზოგადოებამ 2015 წელს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრაცია გაიარა და ოფიციალური საქმიანობა დაიწყო. 2016 წელს არჩეულ იქნა საერთაშორისო მწვანე მთვარეს ფედერაციის წევრად. 2018 წლიდან კი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხთა განყოფილების (UNDESA)  წევრი, 2019 წლიდან ვიანას არასამთავრობოს ნარკოტიკებთან ბრძოლის კომიტეტის წევრი (VNGOC) და ასევე გაეროს ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის  (ECOSOC) წევრია.

მოგვწერეთ